۩ اوقات شرعی ۩

اوقات شرعی
 
 
 
۩ راه های تماس ۩

نشانی : شيراز، ميدان احمدي، آستان مقدس حضرت احمدبن موسي شاهچراغ (ع)
کد پستی : 13364 -71387 ***** صندوق پستی : 1447-71345 ***** دورنگار : 07112234662
شماره تماس : 07132131203 (روابط عمومي) و 07132131111 ( تلفن گویا )
پست الكترونيك : info@shahecheragh.ir