هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر هنری به دبیرخانه سوگواره ارسال کند.
تکنیک و شیوه خلق آثار، آزاد است.
در بخش نقاشی اصل اثر باید در ابعاد۵۰*۷۰ باشد.
آثار به صورت فایل ارائه گردد. حجم هر فایل ارسالی در تمامی رشته ها حداقل ۱ و حداکثر ۶ مگابایت و در قالب jpg  باشد.
درج مشخصات زیر برای هر اثر ارسالی الزامی است.
نام اثر، نام و نام خانوادگی هنرمند، شماره ملی، آدرس دقیق، شماره همراه.
برگزار کننده مجاز است با رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمند، از آثار ارسالی در رسانه ها، امور انتشاراتی، فضای مجازی خود، تبلیغات و نمایش در داخل و خارج از کشور استفاده کند.

توضیحات
ارسال اثر به منزله قبول تمامی ضوابط سوگواره خواهد بود .
تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده در این فراخوان، بر عهده دبیرخانه می باشد.
دبیرخانه، ارسال کننده را صاحب اثر می داند چنانچه خلاف آن ثابت شود، تمام امتیازات متعلقه لغو و اثر ارسالی حذف خواهد شد. همچنین ارسال کننده اثر، مسئولیت عواقب قانونی این موضوع را بر عهده خواهد داشت.
دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال هر گونه آسیب (شکستن قاب، شکستن شیشه، آسیب به اصل اثر و ....) به آثاری که از طریق پست، پیک و ... ارسال می شوند، به عهده نخواهد داشت. 

جوایز هر بخش
نفر اول هر بخش: پنج میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره
نفر دوم هر بخش: سه میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره 
نفر سوم هر بخش: دو میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره

گاه شمار
اعلام فراخوان ۱۲آذر ۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۳ دی ۱۴۰۱

نحوه ارسال اثر
شرکت کنندگان در بخش نقاشی لازم است مشخصات فردی و آثار خود را به ایمیل جشنواره و یا پیام رسان های بله، ایتا، سروش و روبیکا ارسال و یا به دبیرخانه جشنواره، پست نمایند.
آدرس دبیرخانه: استان فارس – شیراز – حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام – دبیرخانه سوگواره.
نشانی پست الکترونیک: soogvare@shahechragh.ir
شماره فضای مجازی: ۰۹۳۸۱۱۷۷۳۸۶
تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۱۳۱۲۹۲
قوانین عمومی
هر شرکت کننده می تواندحداکثر سه اثر به سوگواره ارسال کند.
درج مشخصات زیر به پیوست هر اثر ارسالی الزامی است.
نام اثر، نام و نام خانوادگی هنرمند، شماره ملی، آدرس دقیق، شماره همراه.
برگزار کننده مجاز است با رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمند، از آثار ارسالی در رسانه ها، امور انتشاراتی، فضای مجازی خود، تبلیغات و نمایش در داخل و خارج از کشور استفاده کند.


قوانین بخش تک  آهنگ
حداکثر زمان تک آهنگ چهار دقیقه و سی ثانیه (۴:۳۰) باشد.
فرمت قابل پذیرش MP۳  می باشد.


قوانین بخش سرود
سرودها می تواند در قالب: 
کار جدید
 بازخوانی
 آکاپلا 
 اجرای فضای باز (پاتوقی) 
اجرای فضای بسته، باشد. 
حداکثر زمان سرود ۵ دقیقه است. 

قوانین بخش نمایش رادیویی و برنامه رادیویی
آثار می تواند در قالب متن نمایش یا اجرای نمایش رادیویی باشد. 
متن نمایشنامه حداقل ۵ و حداکثر ۲۰ صفحه در قالب WORD  و فونت نازنین ۱۴ باشد. 
نمایش رادیویی و پادکست حداکثر ۱۵ دقیقه باشد.

توضیحات
کلیه هنرمندان بدون هیچگونه محدودیتی می‌توانند در این سوگواره شرکت نمایند. 
ارسال اثر به منزله قبول تمامی ضوابط سوگواره خواهد بود. 
تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده در این فراخوان، بر عهده دبیرخانه می باشد.
دبیرخانه، ارسال کننده را صاحب اثر می داند چنانچه خلاف آن ثابت شود، تمام امتیازات متعلقه لغو و اثر ارسالی حذف خواهد شد. همچنین ارسال کننده اثر، مسئولیت عواقب قانونی این موضوع را بر عهده خواهد داشت.


جوایز هر بخش
نفر اول هر بخش: پنج میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره
نفر دوم هر بخش: سه میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره 
نفر سوم هر بخش: دو میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره

گاه شمار
اعلام فراخوان: ۱۲آذر ۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۳ دی ۱۴۰۱

نحوه ارسال اثر
شرکت کنندگان در بخش صدا، موسیقی و سرود لازم است مشخصات فردی و آثار خود را به ایمیل جشنواره و یا پیام رسان های بله، ایتا، سروش و روبیکا ارسال و یا به دبیرخانه جشنواره، پست نمایند.
آدرس دبیرخانه: استان فارس – شیراز – حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام – دبیرخانه سوگواره.
نشانی پست الکترونیک: soogvare@shahechragh.ir
شماره فضای مجازی: ۰۹۳۸۱۱۷۷۳۸۶
تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۱۳۱۲۹۲

قوانین عمومی
هر شرکت کننده می تواند در هر بخش حداکثر سه اثر ارسال کند
درج مشخصات زیر در ابتدای هر اثر ارسالی الزامی است
نام اثر، نام و نام خانوادگی نویسنده، شماره ملی، آدرس دقیق، شماره همراه
متون ارسالی باید در محیط word  با قلم نازنین ۱۴ تایپ شود
برگزار کننده مجاز است با رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمند، از آثار ارسالی در رسانه ها، امور انتشاراتی، فضای مجازی خود، تبلیغات و نمایش در داخل و خارج از کشور استفاده کند.

قوانین و مقررات بخش  داستان
آثار ارسالی در قالب داستان کوتاه و داستانک باشد.
داستان کوتاه حداکثر سه هزار کلمه باشد.

قوانین بخش شعر
ارسال تمامی قالب های شعری بلامانع است.

قوانین بخش دلنوشته
دلنوشته حداکثر سیصد کلمه باشد. 

توضیحات
شرکت در این رویداد ادبی برای تمامی هنرمندان کشور آزاد است.
ارسال اثر به منزله قبول تمامی ضوابط خواهد بود و تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده در این فراخوان، بر عهده دبیرخانه می باشد.
دبیرخانه، ارسال کننده را صاحب اثر می داند چنانچه خلاف آن ثابت شود، تمام امتیازات متعلقه لغو و اثر ارسالی حذف خواهد شد. همچنین ارسال کننده اثر مسئولیت عواقب قانونی این موضوع را بر عهده خواهد داشت.

جوایز هر بخش
نفر اول هر بخش: پنج میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره
نفر دوم هر بخش: سه میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره 
نفر سوم هر بخش: دو میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره
 
جوایز بخش دلنوشته
نفر اول: یک و نیم میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره
نفر دوم: یک میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره
نفر سوم: پانصد هزار تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره

گاه شمار
اعلام فراخوان ۱۲آذر ۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۳ دی ۱۴۰۱

نحوه ارسال اثر
شرکت کنندگان در بخش آفرینش های ادبی لازم است مشخصات فردی و آثار خود را به ایمیل جشنواره و یا پیام رسان های بله، ایتا، سروش و روبیکا ارسال و یا به دبیرخانه جشنواره، پست نمایند.
آدرس دبیرخانه: استان فارس – شیراز – حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام – دبیرخانه سوگواره.
نشانی پست الکترونیک: soogvare@shahechragh.ir
شماره فضای مجازی: ۰۹۳۸۱۱۷۷۳۸۶
تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۱۳۱۲۹۲
 
قوانین عمومی
هر شرکت کننده می تواندحداکثر سه اثر به سوگواره ارسال کند.
درج مشخصات زیر به پیوست هر اثر ارسالی الزامی است.
نام اثر، نام و نام خانوادگی هنرمند، شماره ملی، آدرس دقیق، شماره تلفن همراه.
برگزار کننده مجاز است با رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمند، از آثار ارسالی در رسانه ها، امور انتشاراتی، فضای مجازی خود، تبلیغات و نمایش در داخل و خارج از کشور استفاده کند.

قوانین بخش پوستر
آثار ارسالی می‌بایست در قالب پوسترهایی با رزولوشن ۳۰۰dpi   و به صورت JPGE با حالت رنگی RGB  در قطع ۵۰×۷۰ سانتی متر و به شکل عمودی باشند.
حجم آثار ارسالی حداکثر ۱۰ مگابایت باشد. 
فایل اکران های شهری در دو ابعاد ۸ * ۳ متر و ۱۵ *۳ متر با رزولوشن ۷۲ (در صورت لزوم با رزولوشن ۵۰) و نوع RGB و با وزن کمتر از ۱۵ مگابایت ارسال نمایید.
  قید عنوان اثر ضروری است.
استفاده از عنوان و اسلوگان به زبان های مختلف در طراحی پوستر بلامانع است.
چنانچه اثر حاوی قسمتی از یک شعر باشد، نام شاعر آن را به شکلی مناسب در کار جایگذاری نمایید.
از هر اثر یک نسخه همراه لی‌آوت و لوگو و یک نسخه بدون لی آوت و لوگو ارسال نمایید.
در تکنیک و ابزار مورد استفاده محدودیتی وجود ندارد.
آثار کارتون در ابعاد حداقل A۴ و رزولوشن ۳۰۰ ارسال شود.

قوانین بخش تایپوگرافی
آثار با فرمت JPEG و کیفیت ۳۰۰ DPI و با حالت رنگی RGB ارسال شود.
حجم آثار ارسالی حداکثر ۱۰ مگابایت باشد.
در قطع پوستر اندازۀ ضلع بزرگ اثر بیشتر از ۷۰ سانتی‌متر و کمتر از ۵۰ سانتی‌متر نباشد.
سیاه و سفید بودن و رنگی بودن هر دو مجاز است.
قید عنوان اثر ضروری است.
تکنیک و شیوه آثار آزاد است.
کسانی که اثر خود را در نرم افزارهای برداری طراحی کرده‌اند، فایل آن را با پسوند pdf ارسال نمایند.
در صورت استفاده از تصویر، باید وجه غلبۀ حروف بر تصویر نمایان باشد.
آثار ارسالی می¬تواند در قالب‌های پوستر، نماد شهری، پلاکارد، عرشه پل، عنوان روی جلد، طراحی روی لباس، و غیره باشند.
آثار باید دربرگیرنده موضوع و محورهای سوگواره باشد و برقراری ارتباط و انتقال معنا و مفهوم را داشته باشد.

قوانین بخش اینفوگرافی
آثار با فرمت JPEG و کیفیت ۳۰۰ DPI و با حالت رنگی RGB ارسال شود.
در تدوین محتوای اینفوگرافی، نگاه بدیع، جامع بودن اطلاعات و خلاقانه بودن نحوه ارائه اهمیت دارد.

توضیحات
کلیه هنرمندان بدون هیچگونه محدودیتی می‌توانند در این سوگواره شرکت نمایند. 
ارسال اثر به منزله قبول تمامی ضوابط سوگواره خواهد بود. 
تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده در این فراخوان، بر عهده دبیرخانه می باشد.
دبیرخانه، ارسال کننده را صاحب اثر می داند. چنانچه خلاف آن ثابت شود، تمام امتیازات متعلقه لغو و اثر ارسالی حذف خواهد شد. همچنین ارسال کننده اثر، مسئولیت عواقب قانونی این موضوع را بر عهده خواهد داشت.

جوایز هر بخش
نفر اول هر بخش: پنج میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره.
نفر دوم هر بخش: سه میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره .
نفر سوم هر بخش: دو میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره.

گاه شمار
اعلام فراخوان: ۱۰آذر ۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۰ دی ۱۴۰۱

نحوه ارسال اثر
شرکت کنندگان در بخش گرافیک لازم است مشخصات فردی و آثار خود را به ایمیل جشنواره و یا پیام رسان های بله، ایتا، سروش و روبیکا ارسال و یا به دبیرخانه جشنواره، پست نمایند.
آدرس دبیرخانه: استان فارس – شیراز – حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام – دبیرخانه سوگواره.
نشانی پست الکترونیک: soogvare@shahechragh.ir
شماره فضای مجازی: ۰۹۳۸۱۱۷۷۳۸۶
تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۱۳۱۲۹۲
 

قوانین عمومی
هر شرکت کننده می تواندحداکثر سه اثر به سوگواره ارسال کند.
درج مشخصات زیر به پیوست هر اثر ارسالی الزامی است.
نام اثر، نام و نام خانوادگی هنرمند، شماره ملی، آدرس دقیق، شماره تلفن همراه.
برگزار کننده مجاز است با رعایت حقوق مادی و معنوی هنرمند، از آثار ارسالی در رسانه ها، امور انتشاراتی، فضای مجازی خود، تبلیغات و نمایش در داخل و خارج از کشور استفاده کند.

قوانین بخش فیلم مستند
آثار بایستی در یکی از قطع‌های Full HD- HDV و با حداکثر حجم ۱۰۰ مگابایت ارسال گردند.
فیلم‌سازانی که فیلم‌شان پذیرفته می شود، می‌بایست حداکثر تا ۵ روز کاری بعد از اعلام اسامی راه یافتگان، نسخه اصلی فیلم را طبق شرایط فنی اعلام شده به دبیرخانه سوگواره ارسال نمایند. 
تهیه کننده اثر یا نماینده قانونی ایشان با ارسال فیلم به سوگواره، اجازه تام و اختیار لازم را جهت نمایش فیلم‌های منتخب، به برگزار کننده می دهد. 
تهیه کننده اثر مسئول پاسخگویی به هرگونه ادعا در زمینه حقوق مادی، معنوی و شهروندی اشخاص بوده و سوگواره مسئولیتی در این خصوص ندارد.
فرمت‌های قابل پذیرش:
MXF
MOV (H.۲۶۴)
MPEG۴ (H.۲۶۴)
MPEG۲ 
HEVC (H.۲۶۴)


قوانین بخش موشن گرافیک و نماهنگ
 فیلم‌های ارسالی به دبیرخانه باید دارای فرمت ( H.۲۶۴) ، حداقل ابعاد ( ۱۹۲۰*۱۰۸۰) باشند. 
حداکثر زمان اثر : ۶ دقیقه است. 

قوانین بخش پوستر موشن
فرمت ارسالی   (MP۴)   , gif
پوستر موشن ها در حد امکان افقی طراحی گردد تا از طریق رسانه های جمعی با وضوح کامل قابل پخش باشد.

توضیحات
کلیه هنرمندان بدون هیچگونه محدودیتی می‌توانند در این سوگواره شرکت نمایند. 
ارسال اثر به منزله قبول تمامی ضوابط سوگواره خواهد بود. 
تصمیم گیری در مورد موارد پیش بینی نشده در این فراخوان، بر عهده دبیرخانه می باشد.
دبیرخانه، ارسال کننده را صاحب اثر می داند. چنانچه خلاف آن ثابت شود، تمام امتیازات متعلقه لغو و اثر ارسالی حذف خواهد شد. همچنین ارسال کننده اثر، مسئولیت عواقب قانونی این موضوع را بر عهده خواهد داشت.

جوایز هر بخش
نفر اول هر بخش: پنج میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره
نفر دوم هر بخش: سه میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره 
نفر سوم هر بخش: دو میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره

گاه شمار
اعلام فراخوان: ۱۲آذر ۱۴۰۱
آخرین مهلت ارسال آثار: ۱۳ دی ۱۴۰۱

نحوه ارسال اثر
شرکت کنندگان در بخش هنرهای تصویری و انیمیشن لازم است مشخصات فردی و آثار خود را به ایمیل جشنواره و یا پیام رسان های بله، ایتا، سروش و روبیکا ارسال و یا به دبیرخانه جشنواره، پست نمایند.
آدرس دبیرخانه: استان فارس – شیراز – حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام – دبیرخانه سوگواره.
نشانی پست الکترونیک: soogvare@shahechragh.ir
شماره فضای مجازی: ۰۹۳۸۱۱۷۷۳۸۶
تلفن دبیرخانه: ۰۷۱۳۲۱۳۱۲۹۲
 

بیانیه ادامه سوگواره
ضمن تشکر از همه هنرمندان بزرگواری که آثار خود را به دبیرخانه سوگواره ملی ادبی هنری شاهچراغ(ع) ارسال کرده اند و با عذرخواهی بابت تاخیر به وجود آمده در برگزاری اختتامیه این سوگواره، به اطلاع هنرمندان و دوستداران حضرت احمد بن موسی الکاظم علیه السلام می رساند، با توجه به چند جانبه بودن سوگواره و وسعت موضوعات مختلف و متفاوت و از سوی دیگر با عنایت به اینکه برای آگاهی هنرمندان سراسر کشور اطلاع رسانی کافی صورت نگرفته و بسیاری از هنرمندان از برگزاری چنین سوگواره ای بی خبر بودند، در بهمن ماه ۱۴۰۱ جلسه ای با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات حرم مطهر حضرت احمدبن موسی علیه السلام و مدیران فرهنگی ارشد استان تشکیل شد و پس از شور و مشورت و بررسی های صورت گرفته، تصمیم بر آن شد تا این سوگواره به چهار بخش اصلی و تخصصی تقسیم شود و مسئولیت اجرایی، فراخوان و داوری هر رشته را یکی از مجموعه های فرهنگی استان به شرح ذیل به عهده بگیرد. 
بخش آفرینش های ادبی، با مرکزیت سازمان بسیج هنرمندان فارس
بخش هنرهای تصویری و انیمیشن با مرکزیت سازمان فرهنگ و ارشاد فارس
بخش گرافیک و نقاشی با مرکزیت حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس
بخش صدا، موسیقی و سرود با مرکزیت صدا و سیمای مرکز فارس 
دبیرخانه مرکزی سوگواره در حرم مطهر قرار دارد و پوستر و فراخوان مجدد همه رشته ها در سایت حرم مطهر شاهچراغ بارگذاری شده و قابل دسترسی است اما دبیرخانه تخصصی هر رشته به سازمان مربوطه انتقال یافته و آماده دریافت آثار هنرمندان می باشد.
آثاری که تا کنون به دبیرخانه سوگواره ارسال شده، با همان شریط اعلام شده در فراخوان قبل، محفوظ است و برای داوری در اختیار بخش مربوطه قرار می گیرد. منعی برای ارسال مجدد اثر در هر بخش وجود ندارد. اختتامیه هر بخش پس از پایان مهلت ارسال آثار و انجام داوری در زمان مقرر در حرم مطهر شاهچراغ برگزار شده و برندگان از طریق پایگاه اطلاع رسانی حرم شاهچراغ(ع) اعلام خواهند شد.

دبیر اجرایی سوگواره ملی ادبی هنری شاهچراغ(ع)
شماره ۰۷۱۳۲۱۳۱۲۹۲

محورهای سوگواره:
۱-  حرم مطهر حضرت احمدبن موسی
۲-  حادثه تروریستی ۴ آبان

رشته ها:
آفرینشهای ادبی:
•  شعر •   داستان  . دلنوشته

هنرهای تصویری و انیمیشن:
•  نماهنگ
•  مستند کوتاه
•  موشن گرافی 
•  پوستر موشن

صدا، موسیقی و سرود:
•  تک آهنگ 
•  سرود 
•  نمایش رادیویی
•  برنامه رادیویی(پادکست)

گرافیک:
•  پوستر
•  تایپو گرافی
•  اینفوگرافی

نقاشی 
•  نقاشی کلاسیک و دیجیتال 

بخش ویژه:

حمایت از تولید ایده و طرح: های برتر
•  فیلم داستانی
•   نقاشی دیواری
•   نمادهای محیطی (اِلمانهای شهری)
•  پرچم و کتیبه
•  نرم افزار تلفن همراه(اپلیکیشن)

جوایز هر بخش
نفر اول هر بخش: پنج میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره
نفر دوم هر بخش: سه میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره 
نفر سوم هر بخش: دو میلیون تومان ، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و تندیس سوگواره

مهلت ارسال آثار از ۱۲ آذر تا ۱۳ دی ۱۴۰۱

۱-  تولیدات در دو بخش حرفه ای و مردمی ارزیابی خواهند شد.
۳-  از ایده های برتر جهت تولید حمایت خواهد شد.
۴-  ارسال آثار از طریق ایمیل: soogvare@shahecheragh.ir
۵-  برای شرکت در رشته های مختلف محدودیتی وجود ندارد.
۶-  جهت کسب اطلاعات بیشتر شماره تماس۰۷۱۳۲۱۳۱۲۹۲
۷-  آدرس دبیرخانه: فارس، شیراز، حرم مطهر احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام، دبیرخانه جشنواره