مشاهده خبر
شماره خبر: 22675
تاریخ انتشار: 1394/5/11
مرکز بهداشت و آموزش سلامتدارالشفاء آستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان، مرکز بهداشت منطقه را پشتیبانی نموده و جمعیت قابل توجهی از افراد نیازمند، مهاجرین و مجاورین را تحت پوشش دارد. همکاری دو مجموعه توانسته است از ابتدای احداث مجموعه قدیم، رفاه و سلامت بهداشتی منطقه را تضمین نماید.


200 کاراکتر
گزارش های تصویری
جست و جو در سایت