مشاهده خبر
شماره خبر: 716
تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۲
حضرت شاهچراغ(علیه السلام) نگین درخشان شهر شیرازچراغ بزم شهنشاهی تو خرمن ماه               شه چراغی و مشکوه و نوربخش جهان

مهین نبیره احمد قرین نام احمد                   خصال احمدی و حیدری است از تو عیان

 

حضرت سید السادات، امیر احمد، جلوه گاه نور سرمد، میوه باغ رسالت فرزند هفتمین نور آسمان ولایت و امامت و همنام شریف پیامبر است.

ترابش توتیای چشم عارفان و تربتش شفای دل سوزان حاجتمندان است. بارگاه منورش چشمه تابان خورشید عالم افروز ولایت و آستان مقدسش وادی عشق و صفای سالکان معرفت است.

سیدالسادات الاعاظم احمد بن موسی الکاظم (علیهما السلام) صاحب کرامت و فضیلت، معدن حکمت و برکت مظهر ایثار و شهادت و محبوب ترین فرزند موسی بن جعفر (علیهما السلام) است. مرقد مطهرش مطاف کروبیان و روضه رضوانش قبله گاه عادبان و صالحان است.

حضرت شاهچراغ(علیه السلام) خورشید فروزان، روشنی بخش دل های عاشقان و نور دیده مشتاقان است. کرامات روشن تر از آفتابش گرما بخش جسم و جان نیازمندان است. حضرت احمد، گوهری از نسل خاتم النبین و دودمان پاک آل یاسین است. بارگاه ملکوتیش مطاف و زیارتگاه شیعیان و محل توسل و تمسک دلباختگان است.

 حضرت شاهچراغ(علیه السلام) کریم و جلیل و شریف است. نوازنده خسته دلان، حامی بیچارگان و یاری دهنده افتادگان است. حضرت شاهچراغ(علیه السلام) بزرگوار و عزیز است. قبله صاحبدلان و مأمن خاصان است. روشنی بخش دل و نور دیده شیرازیان است.

شیراز از برکتش دارالعلم و دارالامان است و از وجود تابناکش طناز و بر فلک سرافراز است.

شخصیت والای این امیر بزرگوار در احادیث معتبر شیعیان چون خورشیدی فروزان جلوه گر است و انوار قدسی وجود مبارکش چون آفتاب، تابان است جایگاه منورش مطهر عشق و ایمان و شهادت است.

 

ما بها و خون بها را یافتیم                              جانب جان باختن بشتافتیم

غرق عشقی ام که غرق است اندرین             عشق های اولین و آخرین

 


200 کاراکتر
گزارش های تصویری
جست و جو در سایت