مشاهده خبر
شماره خبر: 779
تاریخ انتشار: 1394/5/11
واحد تزریقات و جراحی سرپاییاین واحد طبق دستورالعمل طرح انطباق، در دو فضای مجزای بیماران خانم و آقا  و یک اتاق 15 متری جراحی سرپایی که در هر فضای واحد تزریقات چهار تخت طراحی گردیده است و  توسط پارتیشن از یکدیگر مجزا شده اند. و جمعا با تامین ده تخت و اقلام وابسته تزریقات و جراحی سرپایی و شکسته بندی، می تواند نیاز خدمات تزریقات و پانسمان و خدمات سرپایی عموم زائرین و مجاورین را برطرف سازد.

 


200 کاراکتر
گزارش های تصویری
جست و جو در سایت