سایت شاهچراغ/ مشاهده متن خبر
شماره خبر: 787
تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲
حضرت شاهچراغ (ع) نگین درخشان شهر شیراز 

چراغ بزم شهنشاهی تو خرمن ماه *

شه چراغی و مشکوه و نوربخش جهان *

مهین نبیره احمد قرین نام احمد *

خصال احمدی و حیدری است از تو عیان *

 

حضرت سید السادات - امیر احمد، جلوه گاه نور سرمد، میوه باغ رسالت فرزند هفتمین نور آسمان ولایت و امامت و همنام شریف پیامبر است.

ترابش توتیای چشم عارفان و تربتش شفای دل سوزان حاجتمندان است. بارگاه منورش چشمه تابان خورشید عالم افروز ولایت و آستان مقدسش وادی عشق و صفای سالکان معرفت است.

سیدالسادات الاعاظم احمد بن موسی الکاظم (ع) صاحب کرامت و فضیلت، معدن حکمت و برکت، مظهر ایثار و شهادت و محبوب ترین فرزند موسی بن جعفر (ع) است. مرقد مطهرش مطاف کروبیان و روضه رضوانش قبله گاه عادبان و صالحان است.

حضرت شاهچراغ (ع) خورشید فروزان، روشنی بخش دل های عاشقان و نور دیه مشتاقان است. کرامات روشن تر از آفتابش گرمابخش جسم و جان نیازمندان است. حضرت احمد، گوهری از نسل خاتم النبین و دودمان پاک آل یاسین است. بارگاه ملکوتیش مطاف و زیارتگاه شیعیان و محل توسل و تمسک دلباختگان است. حضرت شاهچراغ(ع) کریم و جلیل و شریف است. نوازنده خسته دلان، حامی بیچارگان و یاری دهنده افتادگان است.

حضرت شاهچراغ (ع) بزرگوار و عزیز است. قبله صاحبدلان و مأمن خاصان است. روشنی بخش دل ونور دیده شیرازیان است.

شیراز از برکتش دارالعلم و دارالامان است و از وجود تابناکش طناز و بر فلک سرافراز است.

شخصیت والای این امیر بزرگوار در احادیث معتبر شیعیان چون خورشیدی فروزان جلوه گر است و انوار قدسی وجود مبارکش چون آفتاب، تابان است جایگاه منورش مطهر عشق و ایمان و شهادت است.

 

ما بها و خون بها را یافتیم

انب جان باختن بشتافتیم

غرق عشقی ام که غرق است اندرین

عشق های اولین و آخرین


200 کاراکتر
گزارش های تصویری


جست و جو در سایت