مشاهده خبر
شماره خبر: 781
تاریخ انتشار: 1394/5/11
امداد و فوریت های پزشکیبا توجه به گسترش فضای آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) و حضور خیل عظیم و رو به رشد زائرین و مجاورین و قرار گرفتن در منطقه محروم شیراز، نیاز مبرم به یک دستگاه آمبولانس و تجهیزات لازم در دارالشفاء حرم مطهر به صرف ارائه خدمت به مصدومین فوریت های پزشکی و بیماران  آستان مقدس وجود دارد. پرسنل آموزش دیده و تجهیزات لازم می تواند بار خطرآفرین امداد و فوریت های پزشکی را تسهیل نماید.

 


200 کاراکتر
گزارش های تصویری
جست و جو در سایت