پرینت
تشرف دکتر چمران، رییس شورای شهر تهران به حرم مطهر
1394/11/28

  • بازدید وزیر بهداشت از درمانگاه آستان مقدس
    بخش عکس